Danimarka

Vize Formları ve Gereken belgelerZiyaret Vizesi:

Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu ile ek form.

Bir adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf.  Fotoğrafta kişinin yüzü, yani çenesi, yüzü alını, burunu, gözü, kaşı ve ağızı net olarak görünmelidir. Ayrıca, fotograf beyaz fon üstünde ve 3.5x4.5 cm. ebatında olmalıdır;

Geçerli pasaport;

Danimarka`daki referansınızdan, Danimarka’ca veya İngiliz’ce yazılmış davetiye. Davetiyenin içeriğinde; davet edilen ile edenin acık isimleri, adresleri, birbiri ile olan akrabalık derecesi, ziyaretin amacı, davet eden kişinin kimlik numarası (cpr.nr:), nişanlı/sevgili durumunda ne kadar zamandır tanışık olduklarının belirtilmesi gerekmektedir;

Nüfus Kayıt Örneği (aslı ve yeni tarihli);

Evlilik cüzdanı (aslı ve fotokopisi);

Eski pasaportlar (pasaportun 2inci, 3üncü ve diğer vize sayfalarının fotokopileri);

Başvuru sahibi çalışıyorsa, iş verenden izin belgesi (içeriğinde başvuru sahibinin görevi, çalıştığı süre ve Danimarka/Schengen ülkesi ziyareti sonunda tekrar ise başlayacağı hakkında bilgi olması şarttır). Son dört ayın maaş bordrosu, sigorta bildirim belgesi, ayrıca çalışmış olduğu iş yerinden Faaliyet Belgesi;

Başvuru sahibinin serbest çalışması durumunda getirmesi gereken evraklar: Kendi şirketinin başlılı kağıdına yazılmış bir dilekçe, Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza sirküleri, Ticaret Sicil gazetesi, Yetki Belgesi;

Başvuru sahibi öğrenci ise, eğitimine devam etmekte olduğu eğitim kurumundan  öğrenci belgesi (eğitim gördüğü branş ve süresi);

Büyükelçilik yukarıda belirtilen belgeler dışında yeni belgeler isteme hakkına her zaman sahiptir;

Ziyaret Vizesi için EK FORM tıklayın. danimarka_ziyaret_ekform.pdf

Ziyaret Vizesi için VİZE FORMU tıklayın. danimarka_ziyaret_shengenvizeformu.pdf

 

Öğrenci Vizesi:

 

Eksiksiz doldurulmuş iki adet başvuru formu.

İki adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf.  Fotoğrafta kişinin yüzü, yani çenesi, yüzü alını, burunu, gözü, kaşı ve ağızı net olarak görünmelidir. Ayrıca, fotograf beyaz fon üstünde ve 3.5x4.5 cm. ebatında olmalıdır;

Geçerli pasaport;

Nüfus Kayıt Örneği (asli ve fotokopisi);

Başvuru sahibinin Danimarka’daki eğitim kurumundan temin ettiği kabul yazısı;

Başvuru sahibinin Danimarka’da kendi masraflarını karşılayabilecek durumunda olduğunu belgelemesi gerekmektedir (ortalama yıllık 50.000 DKK);

Büyükelçilik her zaman yukarıda istenilen belgeler dışında yeni belgeler isteme hakkına sahiptir;

Türkçe olan evrakların yeminli tercüman tarafından Danimarkaca/İngilizce tercümesi ve ikişer adet fotokopisi;

Öğrenci Vizesi için VİZE FORMU tıklayın. danimarka_ogrenci_vizesiformu.pdf

 

Ticari Vize:

 

Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu ile ek form.

Bir adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf.  Fotoğrafta kişinin yüzü, yani çenesi, yüzü alını, burunu, gözü, kaşı ve ağızı net olarak görünmelidir. Ayrıca, fotograf beyaz fon üstünde ve 3.5x4.5 cm. ebatında olmalıdır;

Geçerli  pasaport;

Danimarka’daki firmadan İngilizce/Danimarkaca yazılmış davetiye. Davetiyenin içeriğinde Danimarka’daki firmanın adresi, telefon numarası ve benzeri bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibinin Danimarka’da kaç gün kalacağı ve ne sıklıkla gitmesi gerektiği, ziyaretin sebebi, Danimarka’daki firmanın Türk firmasından hangi ürünü satmak/almak istediği ve iki firmanın birbiri ile nasıl bağlantı kurduğunun belirtmesi gerekmektedir;

Nüfus Kayıt Örneği (aslı ve yeni tarihli);

Evlilik Cüzdanı (aslı ve fotokopisi);

Eski pasaportlar (pasaportun 2inci, 3üncü ve diğer vize sayfalarının fotokopileri);

Başvuru sahibi kendi şirketiin başlılı kağıdına yazılmış bir dilekce, Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil gazetesi, Yetki Belgesi;

Başvuru sahibinin tahsil durumunu ve dil eğitimini bildiren belgeler;

Türk firmanın son aylarını gösteren banka hesap cüzdanı.

Başvuru sahibinin Danimarka’da bulunduğu sure içinde masraflarını karşılayacak durumda olduğunu belgelemesi gerekmektedir;

Büyükelçilik yukarıda istenen belgeler dışında yeni belgeler isteme hakkına her zaman sahiptir;

Ticari Vize için VİZE FORMU tıklayın. danimarka_ziyaret_shengenvizeformu.pdf

 

Ticari Vize için EK FORM tıklayın. danimarka_ziyaret_ekform.pdf

 

Çalışma Vizesi:

Eksiksiz doldurulmuş iki adet müracaat formu; 

İki adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf.  

 

Fotoğrafta kişinin yüzü, yani çenesi, yüzü alını, burunu, gözü, kaşı ve ağızı net olarak görünmelidir. Ayrıca, fotograf beyaz fon üstünde ve 3.5x4.5 cm. ebatında olmalıdır;

Geçerli pasaport;

Nüfus Kayıt Örneği (asli ve fotokopisi);

İş sözleşmesi. Sözleşmenin içeriğinde çalışma şartları yani maaş, çalışma saati ve başvuru sahibinin görevinin belirtilmesi gerekmektedir;

Büyükelçilik her zaman yukarıda istenilen belgeler dışında yeni belgeler isteme hakkına sahiptir;

Türkçe olan evrakların yeminli tercüman tarafından yapılmış olan Danimarkaca veya İngilizce tercümesi ve bunların ikişer adet fotopisi;

Çalışma Vizesi için VİZE FORMU tıklayın. danimarka_ucretlicalisma_formu.pdf

28.04.2017 16:53:50

Etiketler: Özalbayrak Suudi Arabistan Resmi Vize Acentesi, Suudi Arabistan Vizesi, Umre Vizesi, Ankara Vize işlemleri, Visa


Sizlere Öğrenci Vizesi
Çocuk Ekleme Vizesi
İzin Uzatma Vizesi
İkame (Oturum) Vizesi
Aile Ziyareti Vizesi
İşçi Vizesi
Hükumet vizesi
Çalışma Ziyareti Vizesi
Ticari Ziyaret Vizesi
Danışmanlık Hizmetleri
Evrak Tasdik İşlemleri
Tercüme
Nakliye
Ulaşım
Emeklilik İşlemleri
İthalat - İhracat
sunuyoruz.

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.


Hizmet verdiğimiz İşlemler

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.

Çocuk Ekleme Vizesi

İzin Uzatma Vizesi

İkame (Oturum) Vizesi

Aile Ziyareti Vizesi

İşçi Vizesi

Hükumet vizesi

Çalışma Ziyareti Vizesi

Ticari Ziyaret Vizesi

Danışmanlık Hizmetleri

Evrak Tasdik İşlemleri

Tercüme

Nakliye

Ulaşım

Emeklilik İşlemleri

İthalat - İhracat

Öğrenci Vizesi