Romanya

Vize Formları ve Gereken belgelerTRANSİT VİZESİ (sembolü B veya CL/B, Grup Vizesi için)
Transit vizesi bir yabancıya Romanya topraklarını transit geçme imkanı tanıyan vizedir. 
Transit vizesi bir geçişli (31$) veya çift geçişli (41$) olabilir. Her geçiş 5 günü geçmeyecek şekilde verilmektedir.
Gerekli evraklar:
a) Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerliliği en az 1 yıl olması gerekir;
b) Gidiş-dönüs bileti (çift geçişse) veya gideceği yere kadar seyahat bileti (tek geçişse) veya araba sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
c) Gideceği ülkenin geçerli vizesi;
d) 2 fotoğraf;
e) pasaport fotokopisi.
Geçerli Schengen vizesi hamili Türk vatandaşları beş güne kadar ülkeden ayrılmak ve kalış süresinin vizenin geçerlilik süresini asmaması şartıyla, vizeden muaf olarak Romanya`dan transit geçiş yapabileceklerdir.
KISA SÜRELİ OTURUM VİZESİ (C TIPI)
Kısa süreli oturum vizeleri yabancılara Romanya topraklarına girme ve ilk giriş tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde kesintisiz olarak veya birkaç konaklama yaparak toplam 90 günü geçmeyecek şekilde oturum izni veren vizedir.
Yeni kısa süreli bir vize sadece son 6 aylık bir süre içerisinde 90 günlük süresini aşmamış olanlara verilir. Kısa süreli oturum vizesi sahibi olan yabancının Romanya Topraklarında oturum hakki uzatılamaz. Bu tür vizeler bir yada daha çok seyahat için verilebilir.
1. Görev (sembolü C/M)
Her bir Akit Tarafın resmi hükümet heyetlerinin üyeleri ve anılan heyetlere eslik eden kişiler diğer Akın Tarafın ülkesine vizesiz olarak gireceklerdir. Heyetin ve heyete eslik edecek kişilerin listesi diğer Akit Tarafa önceden bildirilecektir.
2. Turizm (sembolü C/TU veya turizm amaçlı grup vizesi, CL/TU)
Romanya`da turistik amaçlarla seyahat edecek yabancılara verilir. Bu vize sadece tek girişli olabilir. Ücreti 41 dolardır. Vizenin verilme şartları:
a). Ya voucher ya bir konaklama biriminde kesin bir rezervasyon seklinde, konaklama şartlarının garantilediğinin ispati ya Romanya`da talep eden kişinin adına bir konutun kiralama veya mülk sahibi olduğunun ispati;
b). Gidiş dönüş seyahat biletin rezervasyonu veya araba sürücüleri için, 
araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
c). Vize süresince seyahat sağlık sigortası;
d). Kalınacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı 
(24 saatten daha eski olmayan bir banka dekontu, banka hesap cüzdanı, veya kredi kartı fotokopisi);
e). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) 
geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf;
g). Pasaport fotokopisi.
Otel rezervasyonunun tarihi biletteki tarihe uygun olmalıdır.
3. Ziyaret (sembolü C/W)
Bir Romen vatandaşını veya geçerli bir oturum müsaadesine 
sahip yabancı bir vatandaşı ziyaret etmek için Romanya`yı seyahat edecek yabancılar için.
Vize çok (76 dolar) veya tek (41 dolar) girişlidir. Vizenin kalma süresi 6 aylık bir süre içerisinde 90 gün olabilir. Bu vizenin verilme şartları:
a). Ziyaret edilecek kişinin noter beyannamesi (davetiyenin asli) ve yer sahibi olduğuna ilişkin evraklarının tasdik edilmiş fotokopisi;
b). Gideceği yere kadar seyahat bileti (çok girişli vize için) veya gidiş-dönus bileti (tek girişli vize için) veya araç sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart poliçesi (veya koltuk poliçesi, otobüs için) ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
c). Vize süresince seyahat sağlık sigortası;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf;
g). Pasaport ve pasaport fotokopisi.
Kapıda, kalınacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme aracı veya bunun döviz 
karşılığı (24 saatten daha eski olmayan bir banka dekontu, banka hesap cüzdanı, 
veya kredi kartı) istenebilir).
4. Is (sembolü C/A)
Türk işadamı veya şirket temsilcisi vatandaşları, kısa süreli ikamet imkanı veren ve 
ilk girişten itibaren 6 (altı) ay içinde en fazla 90 (doksan) gün ikamet hakki tanıyan bir yıl geçerli müteaddit giriş vizelerini, geçerli seyahat belgesi hamili olmaları kaydıyla ve yalnızca yandaki lisedeki bulunan ticaret odaları veya diğer ekonomik (iktisadi) kuruluşlardan alacakları referans mektuplarına istinaden alabileceklerdir. 
Türk işadamı veya şirket temsilcisi vatandaşların, AB üyesi ülkeler, İsviçre, Kanada, 
ABD veya Japonya tarafından düzenlenmiş geçerli ikamet tezkeresi hamili vatandaşları Romanya`ya yapacakları 30 (otuz) günü asmayacak is amaçlı seyahatlerinde, ikamet tezkeresinin süresini asmamak kaydıyla vizeden muaf olacaklardır.
Bu vizenin verilme şartları:
a). Türkiye`deki ticaret odaları veya diğer ekonomik kuruluşlardan alınan referans 
mektubunun asli (Ingilizce);
b). Seyahat amacını ispatlayan belgeler (iktisadi mektuplaşma veya Romen şirketinden bir davetiye);
c). Türk şirketinden davetiye olarak ve Romanya`ya seyahatin sebebi ispatlayarak 
antetli bir kağıt - asli (görevli kişinin imzası ve müdürü);
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
f). Pasaport ve pasaport fotokopisi.
Vizeyi müracaat ettiğinde, pasaportun sahibinin yerine başka bir kişi gelirse, ayrıca bu evraklar gösterilmesi gerekir:
g). Türk şirketinden bir vekalet (antetli ve asli);
h). Türk şirketinden ‘Sn __________ su anda Türkiye`de bulunmaktadır` diye bir yazının asli. Ayrıca kapıda, Romanya`ya girildiği zaman, birkaç evraklar daha iste yenebilir:
a). Gideceği yere kadar seyahat bileti veya araç sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
b). Kalınacağı süre için seyahat sağlık sigortası;
c). Kalınacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı 
(24 saatten daha eski olmayan bir banka dekontu, banka hesap cüzdanı, veya kredi kartı).
5. Taşıyıcı / Taşımacılık (sembolü C/TR)
1. Diplomatik yoluyla gönderilmiş ve nakliyat şirketlerine ait listelerde bulunan kamyon ve otobüs Türk şoförlerine bir yıl geçerli ve girişten itibaren 5 (beş) güne kadar ikamet etmelerine imkan tanıyan müteaddit giriş vizeleri verilecektir. Toplam kalış süresi 6 (altı) ay içinde 90 (doksan) günü asmayacaktır.
Gerekli evraklar:
a) Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi en az bir buçuk yıl (18 ay) olmalıdır;
b) Şoför kendisi gelmese, onun yerine vize başvuru yapan kişinin adına Türk şirketinden bir vekalet (asli);
c) Kişinin Türk şirketinde çalıştığını ispatlayan antetli bir yazının asli;
d) Kalınacağı süre için seyahat sağlık sigortası;
e) 2 fotoğraf;
f) pasaport fotokopisi.
2. Dışişleri Bakanlığının tarafından gönderilmiş listelerde bulunmayan 
nakliyatçılara 6 ay içinde 90 gün kalma süresini asmayan bir vize verilir.
Gerekli evraklar:
a) Türk şirketinin tarafından başvuran kişinin mesleği ve Romanya`da faaliyeti gösteren antetli bir kağıt;
b) Seyahat sağlık sigortası;
c) Araç ehliyeti, yeşil kart poliçesi (veya koltuk poliçesi, otobüs için) ve araç kayıt 
evrakları (ruhsat) fotokopileri;
d) Şoförün ehliyeti fotokopisi;
e) Aracın plakasını gösteren B, C veya G listesi;
f) Şoför kendisi gelmese, onun yerine vize başvuru yapan kişinin adına Türk şirketinden bir vekalet (asli);
g) Kalınacağı süre için seyahat sağlık sigortası
h) Pasaport fotokopisi;
i) 2 fotoğraf;
j) Pasaportun geçerliliği en az 1 yıl olması gerekmektedir..
6. Sportif Faaliyet (sembolü C/SP)
Spor yarışmalarına katılmak amacı ile belirli bir süre için Romanya`ya girecek olan 
yabancılar için. Bir vizenin ücreti 41 dolardır.
Gerekli evraklar:
a). Organizatörlerin davetiyesi (sağlık sigorta ve konaklama da belirtilebilir);
b). Yabancı sportif heyetin resmi listesi, bu listede her üyenin görevi belirtilmelidir;
c). Romanya`dan bölgede yetkili il müdürlüğünün genç ve sporcular için onayı;
d) Seyahat sağlık sigortası;
e) Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispati;
f) Gidiş dönüş seyahat bileti veya otobüsün evrakları (ruhsat ve koltuk poliçesi) ve 
şoförün ehliyetin fotokopisi;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
f). Pasaport fotokopisi.
7. Kültürel, Bilimsel, İnsani, kısa süreli tıbbi tedavi yada Romanya kanunlarına uygun başka faaliyetler (sembolü C/ZA)
Türk vatandaşlarına, Romanya`da bulundukları ispatlandığı takdirde verilir. Vize, tek veya çok girişli olabilir. Vizenin geçerliliği 6 aydır ve kalma süresi 90 günü asmamaktadır. 
Bu vizenin verilme şartları:
a). Romanya`da var olduklarını ispatlamak amacıyla gidilecek olan kuruluşlar tarafından verilen belgeler;
b). Gideceği yere kadar seyahat bileti veya araç sürücüleri durumunda, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları;
c). Kalınacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı 
(banka hesap cüzdanı, kredi kartı fotokopisi, veya banka dekontu);
d). Seyahat sağlık sigortası;
e). Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispati;
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf;
h). Pasaport fotokopisi.
 
UZUN SÜRELİ OTURUM VİZESİ
Uzun süreli oturum vizeleri yabancıların başvuruları üzerine, 90 günlük süre için bir yada daha çok girişli olarak verilir. Bu tür vizeleri Romanya topraklarına giren yabancılara oturma haklarını uzatma ve oturum müsaadesi belgesi alma hakki tanımaktadır.
1. İktisadi faaliyet (sembolü D/AE)
İktisadi faaliyetlerin geçekleştirilmesi için uzun süreli vize, bağımsız veya aile şirketleri kapsamında, ekonomik faaliyetler gerçekleştirecek olan yabancılara, gerçek kişiler tarafından ekonomik faaliyetlerin organize edilmesi ve sürdürülmesi hakkındaki kanun uyarınca ve aşağıdaki evrakların sunulması koşuluyla yabancılara verilir:
a). Mesleki hazırlık şartlarının yerine getirildiğinin ispati, gerçek kişiler tarafından kanunda bahsi geçen bazı ekonomik faaliyetlerin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi;
b). Vize süresince sağlık sigortası;
c). Sabıka kağıdı veya ayni hukuki değeri taşıyan başka bir belge;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
f). Pasaport ve pasaportun fotokopisi.
2. Çalışma faaliyeti/kontratı (sembolü D/AM) 
Bir iste çalışmak amacıyla Romanya`ya girecek yabancılara verilir. Bu amaçla verilen vizeler Romanya`da bir takımda yer alacak sporcular için de bireysel çalisma sözleşmesi ile bu tür vize geçerlidir.
Vize başvuru dilekçesi aşağıdaki evraklar ile birlikte verilecektir:
a). Göçmen Is Gücü Ofisi`nin yazılı onayı;
b). Ulusal ekonomideki ortalama maaşın en az üç kati bir geçinme araçlarının var olduğunun ispati (banka dekontu);
c). Kendi ülkesinde veya ikamet ettiği ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilen sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir belge;
d). 6 aylık sağlık sigortası;
e). Romanya`da bir konutun kira veya mülk sahibi olduğunun ispati (kira veya satın alma kontratı);
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf.
Göçmen Is Gücü Ofisi`nin onayı, is verenin talebi üzerine verilmektedir. Is veren Romanya`da yasal bir faaliyet gerçekleştirdiğini, borçlarının olmadığını ve yasal bir seçim yaptığını ispatlayan kanıtlar sunmalıdır ve ayni zamanda yabancının mesleki niteliği, bu sektördeki yıl tecrübesi, tıbbi bakımdan bu faaliyeti gerçekleştirmek için sağlıklı olduğu, sabıka kaydının olmadığı ve en azından asgari bir seviyede Romence bildiğini gösteren belgeler sunacaktır. Çalışma kontratına için uzun süreli vize, Romanya`da transfrontaliyer çalışan yabancılara da verilir.
3. Eğitim (sembolü D/SD)
Üniversite öncesi, üniversite ve üniversite sonrası eğitim almak ve bazı hallerde 
kanunlara uygun olarak devlet yada geçerliliği kabul edilmiş özel eğitim kurumlarında bilimsel unvan elde edebilmek amacıyla Romanya`ya girecek olan yabancılar.
Eğitim için uzun süreli vize yabancılara talep üzerine, belirtilen limitler dahilinde, Romanya`nın bunların kendi ülkelerindeki veya ikamet ettikleri ülkedeki diplomatik 
birimleri veya konsolosluk şubeleri tarafından verilecektir.
Başvuru dilekçesi aşağıdaki evraklar ile birlikte verilecektir:
a). Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından verilen eğitime kabul edilme mektubu;
b). Eğitim harçlarının ödendiğine ilişkin ispat;
c). Geçinme araçlarının ispati, vizede kaydedilen bütün süre için aylık 250 Euro. Bu durumdan istisnai olanlar Romen devletinin burslu öğrencileri ve iki ülke arasında 
karşılıklı olarak başka bir şekilde kararlaştırılmamış durumlardır;
d). Sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge; 
e). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf.
Romen devleti tarafından burslu yabancı öğrenciler, b) ve c) bentlerinde belirtilen koşullardan muaftırlar.
4. Aile Tamamlanması (sembolü D/VF)
Ailelerinin tamamlanmalarını sağlamak amacıyla Romanya`ya giren yabancılar.
Romanya`da bir oturma hakkına sahip olan yabancılar, eğitim amacıyla bu hak 
verilenler dışında, Yabancılar Otoritesi`ne, aşağıdaki kişiler için, aile tamamlanması başvurusunda bulunabilirler:
a). Eş.
b). Reşit olmayan, evli olmayan, evlilikten veya evlilik dışı olan, iki es tarafından veya sadece bir es tarafından evlat edilen, iki es tarafından bakılan veya bir mahkeme 
kararı ile sadece eslerden birine bakılması için verilen çocuklar. Bu durumdan 12 yas üzerinde reşit olmayan, Romanya`da oturum hakkini aldıktan sonra evlat edilen 
çocuklar istisnadır.
Dilekçe formu, talep edenin ikametinin kayıtlı olduğu Yabancılar Otoritesi Şubesine aşağıdaki belgeler ile birlikte verilecektir:
a). Evlilik cüzdanı veya duruma göre, akrabalık bağının ispati;
b). Başvuru yapan kişinin, aile üyeleri ile birlikte yasayacaklarına dair orijinal beyannamesi;
c). Oturum müsaadesinin fotokopisi;
d). Oturum ikametine yasal bir şekilde sahip olunduğuna dair belgeler;
e). Geçinme araçlarının ispati;
f). Devlete karsı ve devlet kredi verenlerine karsı borçlarının olmadığına dair belgeler;
g). Başvuranın sağlık sigortası.
Başvurunun onaylanması durumunda, yazılı olarak, hem başvuru sahibine, aile 
bireylerine iletilmek üzere, hem de, Dış İsler Bakanlığı`nın Konsolosluk İlişkileri Müdürlüğü`ne Yabancılar Otoritesinden onay talep etmemek üzere iletilir.
Vize, aile bireylerinin kendi ülkeleri veya ikamet ettikleri ülkede bulunan Romanya`nın diplomatik birimleri ve konsolosluk şubeleri tarafından verilir.
Vize talebi aşağıdaki evraklar ile birlikte yapılmalıdır:
a). Yabancılar Otoritesi`nin onayı.
b). Vizenin geçerlilik süresince sağlık sigortası ispati;
c). Kendi ülkesindeki veya ikamet ettiği ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilen 
sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir belge;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf

5. Romen vatandaşları ile evli olan yabancıların Romanya`ya girmeleri 
(sembolü D/CR)
Romen vatandaşları ile evli olan yabancıların Romanya`ya girmeleri için verilir.
Gerekli belgeler:
a). Romen aile cüzdanı (orijinali);
b). Romen esinin kimliği (evlendikten sonraki adıyla);
c). Kendi ülkesinde veya ikamet ettiği ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilen 
sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir belge;
d). 3 aylık sağlık sigortası (ya Romanya`dan sağlık sigortası ya Türkiye`den seyahat 
sağlık sigortası);
e). Romanya`da bir konutun kira veya mülk sahibi olduğunun ispati (kira veya satın 
alma kontratı)
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf
6. Dini veya insani faaliyetler (sembolü D/RU)
Romanya`da tanınan dinler konusunda veya insani konularda faaliyet gösterecek olan yabancılar.
Vize aşağıdaki şartlarda başvurmaları halinde verilir:
a). Kültür Din İsleri Bakanlığı`nın onayı veya duruma göre Sağlık ve Aile Bakanlığı`nın insani faaliyetlerin desteklenmesi ve koordine edilmesi için departmanlar arasi Komisyonunun onayının bulunması;
b). Romen devletinin tanıdığı bir dinin veya bir insani kurulusun temsilcisi olunduğuna dair ispat;
c). turum yerinin ve bakımını sağlayacak araçlarının, ulusal ekonominin ortalama maaş seviyesinin üç kat üstünde olduğunun ispati;
d). Sağlık sigortanın ve kamu sağlığını tehlikeye sokmadığına dair ispatlar;
e). Yabancının kendi ülkesindeki yetkili makamlar tarafından verilmiş sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge;
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf
7. Diğer amaçlar (sembolü D/AS) 
Başka amaçlar için uzun süreli vize, talep üzerine, kendi ülkelerindeki veya ikamet ettikleri ülkede bulunan Romanya`nın diplomatik birim ve konsolosluk şubeleri tarafından aşağıdaki yabancı kategorilerine verilir:
a). Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan bir ülkenin topraklarında merkezi olan bir yabancı şirket tarafından geçici bir süre için, Romanya`da bulunan bir temsilcilik veya şubesine veya ana şirket ile ortak/hissedarı olduğu ayni faaliyet alanında etkin olan Romen tüzel kişisi şirkete transfer edilmiş kişilere çalışma ilişkileri olamadığının ispati durumunda;
b). Romanya tarafından başka ülkeler ile imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde Romanya is pazarına erişebildiği olan kişilere;
c). Uzun süreli tıbbi tedavi görenlere kamu veya özel tıbbi kuruluşlarca, söz konusu kuruluşlardan kabul edilme, teşhis ve tedavi sürecinin belirtildiği bir mektup sunulması durumunda. Kabul edilme mektubunda yabancının kendisine yalnız bakamadığı açıklandığı taktirde eslik eden bir şahısa da verilebilir;
d). Romen yasalarına aykırı olmayan faaliyetler gerçekleştiren kişilere, Romanya`da var olduklarını ispatlamaları halinde;
Üstteki açıklanan görevlerde bulunan yabancılara, aşağıdaki durumlarda vize verilir:
a). 6 aylık sağlık sigortanın ispati (ya Romanya`dan sağlık sigortası ya Türkiye`den seyahat sağlık sigortası);
b). Konaklama koşullarının temin edildiği taktirde;
c). Yabancının kendi ülkesindeki yetkili makamlar tarafından verilmiş sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf
İki ülke/hükümet arasında varılan mutabakat uyarınca hazırlanan protokoller ve/veya değişim programları çerçevesinde her Akit Tarafın diğer Akit Tarafın ülkesinde görev yapacak öğretmenlerine, öğretim görevlilerine, din adamlarına ve yerleşik basın mensuplarına uzun süreli vizeleri Romanya diplomatik ve konsüller temsilciliklerince, yetkili makamların onayı alınmak suretiyle verilir. Romanya`daki Yabancılar Otoritesi, bu tür vize hamillerine en fazla 2 (iki) yıl süreyle geçerli geçici ikamet izni düzenleyeceklerdir.
Söz konusu izinlerin ayni sürelerle uzatılma imkanı bulunmaktadır. Akit tarafların birbirlerinin ülkelerine düzenli seferler gerçekleştiren gemi, havayolu ve demiryolu mürettebatı, önceden belirlenmiş isim listelerine istinaden vizeden 
muaf tutulmuşlardır.
Zorunlu personel değişimi (hastalık, yaralanma, ölüm, teknik aksaklık, kötü hava koşulları) halinde mürettebat ile yedekleri vize mecburiyetinden muaf tutulacaklardır.
AB üyesi ülkeler, İsviçre, Kanada, ABD veya Japonya tarafından düzenlenmiş geçerli ikamet tezkeresi hamili Türk vatandaşları Romanya`ya gerçekleştirecekleri 30 (otuz) 
günü asmayacak seyahatlerinde vizeden muaf olacaklardır.

28.04.2017 18:58:19

Etiketler: Özalbayrak Suudi Arabistan Resmi Vize Acentesi, Suudi Arabistan Vizesi, Umre Vizesi, Ankara Vize işlemleri, Visa


Sizlere Öğrenci Vizesi
Çocuk Ekleme Vizesi
İzin Uzatma Vizesi
İkame (Oturum) Vizesi
Aile Ziyareti Vizesi
İşçi Vizesi
Hükumet vizesi
Çalışma Ziyareti Vizesi
Ticari Ziyaret Vizesi
Danışmanlık Hizmetleri
Evrak Tasdik İşlemleri
Tercüme
Nakliye
Ulaşım
Emeklilik İşlemleri
İthalat - İhracat
sunuyoruz.

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.


Hizmet verdiğimiz İşlemler

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.

Çocuk Ekleme Vizesi

İzin Uzatma Vizesi

İkame (Oturum) Vizesi

Aile Ziyareti Vizesi

İşçi Vizesi

Hükumet vizesi

Çalışma Ziyareti Vizesi

Ticari Ziyaret Vizesi

Danışmanlık Hizmetleri

Evrak Tasdik İşlemleri

Tercüme

Nakliye

Ulaşım

Emeklilik İşlemleri

İthalat - İhracat

Öğrenci Vizesi