Rusya

Vize Formları ve Gereken belgelerVize için gereken belgeler:

Rusya`ya Tek Giriş Halinde Verilmesi Gereken Belgeler

a) Pasaportun aslı;

b) 1 adet vesikalık fotoğraf; 

c) Konsolosluğumuzdan alınacak vize formu (aşağıda örneği sunulmuştur); 

d) Rusya `da 3 ay`dan fazla kalacak şahıslardan İnsan Bağışıklığı Yetersizliği 

Virüsü (AİDS) enfeksiyonu olmadığını teyid eden sertifika istenir,

Ve (1.,2.veya 3.) vize türüne göre aşağıdaki belgeler ile başvurulması gereklidir:

1. Ticari Vize

Iş görüşmesi yapmak, çalışmak veya faaliyet yapmak isteyen kişilerin vize alabilmeleri için Rusya`daki ortak iş veya iş görüşmesi yapılacak kuruluştan ya da firmadan alınacak davet yazısı.

2. Akraba Veya Tanıdık Ziyareti

Rusya`daki bir şahıs tarafından davet edilen kişilere, Rusya`da mukim bulunan şahsın resmi makamlara başvurarak göndereceği resmi davet yazısının aslı gereklidir.

3. Tır Şoförü Belgesi

Nakliyat şirketi yetkilisinin aşağıdaki belgeler ile başvurması gereklidir: 

a) Yükü gönderen tarafından hazırlanmış ve yükü teslim alacak olanın unvanının 

ve açık adresinin belirtildiği yazı; 

b) TIR Karnesi`nin aslı ve fotokopisi; 

c) CMR Hamule Senedi`nin aslı ve fotokopisi (Bu formun 22.nci kısmında gönderenin 

imza ve kaşesi bulunmalıdır); 

d) Pasaportlarda mesleği ‘şoför` olarak belirtilmiş olmalıdır.

4. Turist Vizesi

Turist vizesi alınabilmesi için seyahat acentesine başvurulması gereklidir.

Seyahat acentesinden aranacak belgeler şunlardır;

Turistik vize temini için Konsolosluk şubesine ( pasaport, vize başvuru formu ve bir 

adet fotoğraf ile birlikte) ibraz edilmesi gereken belgelerin listesi aşağıdaki gibidir.

1. Turun, Rus turizm firması île sözleşmesi olan yabancı firmadan satın alınması halinde:

Yabancının kalacağı adres bilgilerini, Rusya Federasyonu`nda kalacağı süreyi 

(giriş çıkış tarihlerini), kabul eden Rus turizm firmasının adını da belirten yabancı 

firmanın voucher (rezervasyon fişi) orijinali ve fotokopisi, yabancı firma tarafından onaylanmış ve ödemeleri yapılmış olan hizmetlerin listesi (transferler, otel konaklama, turlar v.s.);

Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm firmasının teyidi;

2. Turun, Türkiye`de temsilciliği bulunan Rus firmasından alınması halinde:

Rus tur fîrması temsilciliğinin voucher (rezervasyon fışi) `in orijinali ve fotokopisi;

Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm firmasının teyidi;

3. Turun, Rusya Federasyonu`nda bulunan Rus turizm firmasından alınması halinde:

Yabancının kalacağı adres bilgilerini, Rusya Federasyonu`nda kalacağı süreyi 

(giriş çıkış tarihlerini), kabul eden Rus turizm firmasının adını da belirten voucher (rezervasyon fişi)`in orijinali ve fotokopisi, Rus firmasının onayını taşıyan ödenen hizmetlerin listesi (transferler, otel konaklama, turlar v.s.);

Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm firmasının teyidi;

NOT:

Bazı durumlarda voucherde ve Rus turizm firmasının teyidinde belirtilen giriş ve çıkış tarihlerine uygun olan biletler ve otel rezervasyon konfirmasyonunun ibrazı istenilebilir.

Otel rezervasyonunun teyidi turistik vize verilmesi için sebebiyet değildir.

Vize İle İlgili Başvurularda Dikkat Edilecek Hususular

1. Saat 12.00`den sonra yılacak vize müracaatları ACİL sayılır ve mesai saatleri dışında yapılan ACİL İŞLEMLER FİYATINA tabi tutulur. Vize formunda yanlış veya eksik bilgiler (yanlış araba plakası, pasaport ve TIR KARNE numaraları, refakat eden çocuğun formda gösterilmemesi ve saire) bildirildiğinden dolayı verilen vizenin hatalı çıkmasının mesuliyeti kabul edilmez ve onun yerine yeni vizenin yazılmasının ücreti müşteriye aittir.

2. Vize müracaatında bulunmak için diğer gereken evrakların yanı sıra ilk önce Vize yapıştırılacak bir boş sayfası bulunan ve geçerlilik süresi alınacak Vizenin süresinden kısa olmayan pasaportun ve üzerinde bir fotoğraf yapıştırılan net ve açık şekilde doldurulan vize formunun ibraz edilmesi gerekir.

Belgelerin Tasdik İşlemleri:

Rusya ve Türkiye`nin de taraf oldukları 1961 tarihli Lahey Uluslararası Sözleşmesi gereğince bir devletin ülkesinde hazırlanan fakat başka bir devletin ülkesinde 

kullanılacak evrak, evrakın menşei olan devletin yetkili merci tarafından özel 

‘APOSTİLLE` kaşesiyle tasdik edilecektir.

Bu suretle Rusya`da kullanmak amacıyla, Türkiye menşeli olan evrak, yerel noter tarafından tasdik edildikten sonra yetkili Türk Valiliğince ‘APOSTILLE` kaşesi ile onaylanacaktır. Aynı usul Rusya menşeli fakat Türkiye`nin sınırları dahilinde kullanılacak evrak için geçerlidir.

Konsolosluk, ancak yukarıdaki belirtilen usule uygun evraklar hazırlar ve tercümesini tasdik eder.

Çalışma Vizesi için VİZE FORMU tıklayın. rusya_vizeformu.pdf

28.04.2017 19:05:05

Etiketler: Özalbayrak Suudi Arabistan Resmi Vize Acentesi, Suudi Arabistan Vizesi, Umre Vizesi, Ankara Vize işlemleri, Visa


Sizlere Öğrenci Vizesi
Çocuk Ekleme Vizesi
İzin Uzatma Vizesi
İkame (Oturum) Vizesi
Aile Ziyareti Vizesi
İşçi Vizesi
Hükumet vizesi
Çalışma Ziyareti Vizesi
Ticari Ziyaret Vizesi
Danışmanlık Hizmetleri
Evrak Tasdik İşlemleri
Tercüme
Nakliye
Ulaşım
Emeklilik İşlemleri
İthalat - İhracat
sunuyoruz.

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.


Hizmet verdiğimiz İşlemler

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.

Çocuk Ekleme Vizesi

İzin Uzatma Vizesi

İkame (Oturum) Vizesi

Aile Ziyareti Vizesi

İşçi Vizesi

Hükumet vizesi

Çalışma Ziyareti Vizesi

Ticari Ziyaret Vizesi

Danışmanlık Hizmetleri

Evrak Tasdik İşlemleri

Tercüme

Nakliye

Ulaşım

Emeklilik İşlemleri

İthalat - İhracat

Öğrenci Vizesi