Yunanistan

Vize Formları ve Gereken belgelerZiyaret Vizesi:

Akraba veya arkadaş ziyareti olduğu takdirde, davette bulunan kişinin, ziyaretçinin masraflarını karşılayacağını taahhüt eden davetiye mektubunun aslı

Otel ve uçak rezervasyonları

Katılacakları tura ait rezervasyonlar

Özel araçları ile seyahat edecek olanlar için aracın Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartı ve triptiği

Varsa gayrimenkul tapuları (ev, arsa v.s.) ve adlarına kayıtlı banka hesap cüzdanı asılları ve fotokopileri

Ek olarak, başvuru esnasında verilmek üzere aşağıda belirtilen evrakların asılları ve birer fotokopileri


Kamu kuruluşlarında görevli olanlar:

• Kalış süresi zarfında geçerli olmak üzere resmi izin belgesi 

• Maaş bordrosu 

• İşyerine ait resmi kimlik kartı 

• İşyerinden çalışma belgesi 

• ve sayfa başında belirtilen evraklar 

Özel sektörde çalışanlar için

• Şirketin antetli kağıdına, seyahatin maksadını belirten Konsolosluğumuza hitaben yazılmış yazı 

• Şirketin kuruluşunu belgeleyen ‘`Sicil Gazetesi`` 

• Ticaret Odasından faaliyet belgesi 

• Vergi levhası 

• İmza sirküleri 

• Kişinin sigorta giriş bildirgesi ve son 3 aylık maaş bordrosu 

• ve sayfa başında belirtilen evraklar 


Banka Çalışanları

· Banka antetli kağıdına seyahatin amacını belirten Konsolosluğumuza hitaben yazılmış yazı 

· Son 3 aylık maaş bordrosu 

· ve sayfa başında belirtilen evraklar 

Firma Sahipleri

· Davetiye hariç ticari vize için istenilen evraklar

Çiftçiler

· Bölgesel Ziraat Odasınca verilmiş Çiftçilik Sertifikası 

· Türkiye Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi 

· ve bir önceki sayfanın başında belirtilen evraklar 

Emekliler

· Emekli kimlik kartı aslı ve fotokopisi 

· Emekli maaş cüzdanı aslı ve fotokopisi 

Öğrenciler

· Öğrenci belgesi 

· Öğrenci kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi 

· Ebeveynlerin gelir durumunu belgeleyen evraklar (yukarıdaki meslek guruplarında belirtilen evraklar) 

Ev Hanımları

· Eşinin gelir durumunu belgeleyen evraklar (yukarıdaki meslek guruplarında belirtilen evraklar 

· Banka cüzdanları aslı ve fotokopileri 

· Varsa arsa veya ev tapusunun aslı ve fotokopileri 

· ve bir önceki sayfanın başında belirtilen evraklar 

Tedavi Amacıyla Seyahat Eden Hastalar

· Yukarıda talep edilen gelir durumunu belgeleyen evraklar 

· Doktor veya hastaneden teyit edilmiş randevu 

· Türkiye`deki hastane veya doktordan onay yazısı 

· Tedaviyi karşılamak üzere yatırılmış banka dekontları 

NOT 1 : Lütfen, gerek duyulduğu takdirde yukarıda belirtilen evraklara ek olarak başka evrakların da istenebileceğini dikkate alınız. Yukarıda belirtilen evrakların tamamının temini, kesin olarak vize alınacağının garantisi değildir.

NOT 2 : Vize başvurusunda bulunacakların, kendi kolaylıkları açısından ve vize işlemlerinin yapılabilmesi için, seyahatlerinden kısa bir süre önce olmamak kaydıyla, zamanında başvurmaları rica olunur.

Ziyaret Vizesi için VİZE FORMU tıklayın. yunanistan_vizeformu.pdf

Ticari Vize:

Firmadan, başvuru sahibinin mevkisini ve seyahat amacını belirten garanti mektubu

Firmadan, masrafların karşılanacağına dair garanti mektubu (yetkili bir kişi tarafından imzalı olacak)

İmza sirküleri

Şirketin kuruluşunu belgeleyen Sicil Gazetesi

Ticaret veya Sanayii Odasından yeni tarihli faaliyet belgesi

Vergi levhası

Ziyaret edilecek firmadan imza onaylı davetiye (faksla kabul edilir)

Ziyaret edilecek firmadan Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi

Ticaret veya Sanayii Odasından oda sicil kaydı

Şirket sahipleri bir önceki yılın Kurumlar Vergisi tahakkuk ve ödenti makbuzları

Gelir vergisi mükellefleri bir önceki yılın Gelir Vergisi tahakkuk ve ödenti makbuzları

Üç ay geriye dönük Muhtasar Vergisi tahakkuk ve ödenti makbuzları

Kişi firma çalışanı ise yukarıdaki evraklara ek olarak sigorta giriş bildirgesi ve son 3 aylık maaş bordrosu

Ticaret Odasından vize talep formu

Vergi Dairesinden mükellefiyet durumunu belirtir belge

Ticaret veya Sanayii Odasından ortakların hisse payını bildirir belge

Tır Şoförleri

· Nakliyeci firmanın 

• Ticaret sicil kaydı 

• Vergi levhası 

• Oda faaliyet belgesi 

• İmza sirküleri 

• Vergi tahakkuk ve ödenti makbuzları 

• Üç ay geriye dönük muhtasar vergisi tahakkuk ve ödenti makbuzları 

• Sicil gazetesi

· C2 belgesi

Firmanın antetli kağıdında seyahatin maksadını belirtir imza yetkisi bulunan kişilerden 

imzalı yazı

• Malın dolaşım belgesi 

• Yükleyici firmadan yüklenen malın cinsini ve alıcı firmayı belirten yazı 

• Taşıt firmanın öz malı değilse kira sözleşmesi

• Yunanistan`a gidilecek şirketin, Yunan makamlarından vergi borcu olmadığına dair belge

• Daha önce alınmış vize ile malın teslim edildiğine dair gümrük belgesi

· şoförün SSK giriş bildirgesi 

• son 3 aylık maaş bordrosu 

• profesyonel sürücü belgesi 

• sabıka temiz kaydı 

• Uluslararası sürücü belgesi

Tam ve eksiksiz doldurulmuş ve şahsen imzalanmış başvuru formu

Vize bitiş tarihinden itibaren üç (3) ay geçerli pasaport

Varsa bir önceki pasaport

Yeni çekilmiş iki fotoğraf

Seyahat süresinin tamamını kapsayan 30.000.- EURO veya 50.000.- $ değerinde seyahat sigortası

Ticari Vize için VİZE FORMU tıklayın. yunanistan_vizeformu.pdf

28.04.2017 19:16:14

Etiketler: Özalbayrak Suudi Arabistan Resmi Vize Acentesi, Suudi Arabistan Vizesi, Umre Vizesi, Ankara Vize işlemleri, Visa


Sizlere Öğrenci Vizesi
Çocuk Ekleme Vizesi
İzin Uzatma Vizesi
İkame (Oturum) Vizesi
Aile Ziyareti Vizesi
İşçi Vizesi
Hükumet vizesi
Çalışma Ziyareti Vizesi
Ticari Ziyaret Vizesi
Danışmanlık Hizmetleri
Evrak Tasdik İşlemleri
Tercüme
Nakliye
Ulaşım
Emeklilik İşlemleri
İthalat - İhracat
sunuyoruz.

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.


Hizmet verdiğimiz İşlemler

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.

Çocuk Ekleme Vizesi

İzin Uzatma Vizesi

İkame (Oturum) Vizesi

Aile Ziyareti Vizesi

İşçi Vizesi

Hükumet vizesi

Çalışma Ziyareti Vizesi

Ticari Ziyaret Vizesi

Danışmanlık Hizmetleri

Evrak Tasdik İşlemleri

Tercüme

Nakliye

Ulaşım

Emeklilik İşlemleri

İthalat - İhracat

Öğrenci Vizesi